Articles

Perencanaan DKM Al-Muhajir Bandung dalam Meningkatkan Pelayanan Jamaah

Kasi Ainun Aisyah, Nanih Machendrawaty, Irfan Sanusi

Manajemen Strategi LAZISMU Jawa Barat dalam Mengelola Dana Zakat

Diana Syafitri Diana Syafitri, Ahmad Sarbini, Yuliani Yuliani